Solcellssäkringar

Växelriktarna i solcellsanläggningarna blir större och smartare, deras egenskaper blir bättre och bättre, de har blivit smarta, säkra, pålitliga och effektiva.

Högre effektivitet uppnås genom att använda dynamisk systemeffektivitetsoptimering med intelligent teknik. Den uppnådda effektiviteten ligger för närvarande över 98,5 %. En av de viktigaste tekniska egenskaperna hos den nya generationen växelriktare är 800V a.c. systemspänning i stället för 400V a.c. Med denna systemspänningsökning reduceras förlusterna i anslutningskablarna med 75 %.

Den höjda systemspänningen ställer högre krav på säkringarna för pålitligt kortslutnings- och överströmsskydd.

För att möta kraven i dessa anläggningar har Ifö Electric ett komplett sortiment av  knivsäkringar i standard storlekar NH00, NH1, NH2 och NH3 för överlastskydd/kabelskydd med karakteristikerna gG, gS samt gR.

Konstruktionen på säkringarna är anpassade för att tåla den höga temperatur och trycket som uppstår vid en kortslutning upp till maximala brytförmågan 120kA som gäller för stora delar av sortimentet.

Sortimentet är från 6A till 500A, testade för 800V a.c fördelat på de olika standardstorlekarna och säkringarna uppfyller kraven i gällande IEC standard.