Högeffektsäkringar

Ifö Electric levererar ett av marknadens bredaste sortiment av högeffektsäkringar för 6/12 kV & 10/24 kV. Tillgängliga karakteristiker är både delområdes- och totalområdessäkringar.

Säkringarna är provade enligt IEC 60 282-1 och dimensionerna är enligt DIN43625. Säkringarna är för användning både inomhus och utomhus.

Mer om våra högeffektsäkringar

Delområdessäkringar ”Sverigesäkringar”

Delområdessäkringar (Back-up) är avsedda som kortslutningsskydd. Säkringarna är konstruerade för kort frånkopplingstid vid ljusbågsfel på fördelningstransformatorns lågspänningssida. Säkringarna är strömbegränsande/kortslutningsskydd, vilka ska lösa för alla strömmar mellan sin maximala brytström Imax (I1) ner till Imin (I3).

  • Säkringarna uppfyller kraven för ”Sverigesäkringar” enligt normen §17A.
  • Slagstift, typ medium 80 N (Newton).
  • Slagstiftet aktiveras antingen via avsmält smältledare eller via inbyggd temperaturgivare.
  • Genom sina låga effektförluster lämpar de sig väl för användning i RMU ställverk, men vid högre belastning av transformatorn är det ibland lämpligt att använda säkring med ett steg högre märkström.
  • Tydlig märkning med tekniska data och E-nummer.
  • Förstärkt märkning runt säkringskroppen av slagstiftets placering förenklar efterkontroll av montageriktning.
  • Komplett och lagerlagt sortiment: 6/12 kV från 6A-160A samt 10/24 kV från 4A-125A.
  • Säkringar för andra spänningsnivåer och märkströmmar på begäran.
  • Säkringarna är bly och kadmiumfria.

Totalområdessäkringar

Totalområdessäkringar (General Purpose) är avsedda både som kortslutningsskydd och överlastskydd. Säkringarna bryter alla strömmar från max brytström Imax (I1) ner till minsta brytström som skapar en avsmältning inom 1h (I3@1h). Slagstiftet i dessa säkringar aktiveras vid avsmält smältledare samt att säkringarna är bly och kadmium fria.