Gängsäkringar

Våra D-säkringar har sedan 1930-talet varit normgivande för eltrygghet. För många generationer användare har de skapat säkerhet på arbetsplatsen och i hemmet. År 2002 blev en viktig milstolpe i säkringens historia. Det var året när vi lanserade ett nytt och unikt sortiment miljövänliga D-säkringar – Ifö Eco.

Mer om våra gängsäkringar

Mer om våra gängsäkringar

Ifö Eco byggs av bästa tänkbara material. Höljet är av keramik som tål svåra miljöer och höga brytströmmar. Ändkontakterna är förnicklade eller försilvrade för att klara korrosion och ge lågt övergångsmotstånd. Smältledaren består av ett försilvrat kopparband som ger en lång livslängd. Släcksanden är noga utvald för att snabbt och effektivt släcka en ljusbåge.

Den gedigna konstruktionen och materialval garanterar hög brytförmåga, bra selektivitet, låg effektförlust, låg temperaturstegring och lång livslängd. Det innebär att Ifö-säkringarna inte åldras vid angiven märkström.

Säkringarna tillverkas i en helautomatisk process för att uppnå högsta kvalitét. Vår kvalitetskontroll och åttioåriga tillverkningserfarenhet innebär att du kan räkna med att varje enskild säkring alltid har samma goda egenskaper.

Ifö-säkringarna med dess goda egenskaper är ett säkert och tryggt system som är lätt att dimensionera och konstruerat för att effektivt och säkert bryta såväl låga överströmmar som höga kortslutningsströmmar. Därtill ett system med synligt brytställe, bra selektivitet och strömbegränsning. Sortimentet omfattar också passdelar, propphuvar och reduktionshylsor.

När Ifö Electric i slutet av 80-talet ändrade karakteristiken på sina D-säkringar till att följa IEC-normen döptes beteckningen om från gL till gL-gG. Detta innebar, att säkringarna uppfyllde både den nya IEC-normen och den tidigare VDE-normen. Man bevarade trögheten i överströmsområdet, men gjorde säkringarna snabbare i kortslutningsområdet. Detta kunde man göra genom ett nytt utförande av smältledaren.

När vi utvecklade våra miljövänliga säkringar ECO, samtidigt som IEC-normen ändrades, döptes säkringarna om till att enbart heta gG. En säkring med beteckningen gG kan således ersätta säkringar med beteckningarna gL och gL-gG. Idag är gällande beteckning i IEC standarden gG.

  • Lätta att dimensionera.
  • Synligt brytställe.
  • Hög brytförmåga > 120kA.
  • Bra selektivitet.
  • Effektiv strömbegränsning.
  • Åldras ej vid belastningar upp till märkströmmen.
  • Inga rörliga delar.
  • Underhållsfria.
  • Uppbyggd och provade enligt internationella IEC-normen 60269.
  • Miljövänliga.