Knivsäkringar

Fri från bly och kadmium

Det kan tyckas som en droppe i havet. Men hade alla världens knivsäkringar varit som Hicap Eco hade naturen sluppit stora utsläpp av kadmium och bly. Hicap Eco var den första säkringen som följer de senaste EU-rekommendationerna vad gäller reduktion av tungmetaller.

Mer om våra knivsäkringar

Argumenten talar för Hicap Eco

Hicap Eco är en modern knivsäkring utvecklad för dagens krav och bästa anläggningsprestanda. I utvecklingen av Hicap Eco har vi utnyttjat de senaste tekniska kunskaperna, bland annat är teknikerna bakom smältledaren och kombinationsindikeringen de absolut senaste. Dessa teknologier ger Hicap Eco unika mervärden, som tillsammans med övriga egenskaper ger användarna den bästa totalekonomin.

Kombinationsindikeringen ger 100 % indikering i alla typer av installationsmiljöer och finns tillgänglig för hela sortimentet – från 6 A till 800 A märkström i storlekarna 000 till 3. Kvalitet och trygghet är andra nyckelord. Materialvalet är viktigt. Keramikhöljet i steatit ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktknivarna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Materialvalet i kontaktknivarna och tillverkningsmetoden gör att de kan tillverkas utan inblandning av något bly. De är dessutom kraftigt försilvrade för bästa kontakt. Gavlarna är av korrosionssäkert och omagnetiskt material. Gavlarna och därmed greppöronen är levande.

Halva effektförbrukningen

Effektförbrukningen är endast cirka hälften av tillåtna värden, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Säkringen får dessutom en längre livslängd, vid märkströmmen är den åldringsbeständig. Låg effektförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet. Hicap Eco har hög brytförmåga, god selektivitet, effektiv strömbegränsning samt en unik smältkarakteristik. Den unika smältkarakteristiken gör att man klarar det dimensionerande utlösningsvillkoret vid längre kablar och att man kan ersätta i princip alla befintliga säkringar på marknaden med en bibehållen säker anläggning. Karakteristiken med den snabba brytningen ökar personsäkerheten genom att det minskar energiinnehållet avsevärt vid en eventuell ljusbåge. Trots detta klarar Hicap Eco alla gällande överlastkrav.

Vi erbjuder Hicap Eco till konkurrenskraftiga priser och dessutom vinner du i prestanda, säkerhet, service och tillgänglighet. Du kan alltid ersätta andra befintliga fabrikat av säkringar (efter kontroll) med Hicap Eco. Det finns emellertid ingen anledning att byta ut en hel fungerande säkring mot en Hicap Eco bara för att den är miljövänligare. Men när det väl är dags – satsa på Hicap Eco från Ifö Electric. Då får du en säkring som motsvarar dagens krav på prestanda och trygghet.

Välj Hicap Eco

Hicap Eco gG uppfyller kraven för gG-säkringar enligt IEC-normen 60269-2. Märkspänningarna är 500V och 690V AC. För likspänning DC gäller 250V för storlekarna 000 och 00, 440V för storlekarna 1 till och med 3 500A och 250V för storlek 3 630A. Brytförmågan är upp till 120kA vid AC. Karakteristiken är trög i överströmsområdet och snabb i kortslutningsområdet. Storlek 000 upp till 100A är i kompaktutförande, denna storlek har tidigare benämnts C00.

Driftklasser

En säkrings driftklass betecknas med två bokstäver, varav den första avser funktionsklass och den andra det skyddsobjekt som ska skyddas.

Funktionsklass g

Kommer från det tyska ordet ”Ganzbereichsicherung” och betyder Totalområdessäkring. Säkringen kan bryta alla strömmar från lägsta smältström till märkbrytförmågan.

Funktionsklass a

Kommer från det engelska ordet ”Accomponied fuses” och betyder Delområdessäkring. Säkringen kan bryta alla strömmar från 6,3 gånger märkströmmen till märkbrytförmågan. Säkringen används som kortslutningsskydd i kombination med ett överströmsskydd (relä), som skyddar mot lägre överströmmar.

Skyddsobjekt L

Ledningsskydd. Enligt VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker).

Skyddsobjekt G

Allmän användning, ”General purpose” enligt IEC (International Electrotechnical Commission). Typ gL (VDE) och gG (IEC) är den vanligaste säkringen och motsvarar till sin utlösningskarakteristik de så kallade tröga säkringarna.

Skyddsobjekt M

Motorkretsar, enligt IEC.

När Ifö Electric i slutet av 80-talet ändrade karakteristiken på sina Hicap-säkringar till att följa IEC-normen döptes beteckningen om från gL till gL-gG. Detta innebar, att säkringarna klarade båda den nya IEC-normen och den tidigare VDE-normen. Man bevarade trögheten i överströmsområdet, men gjorde säkringarna snabbare i kortslutningsområdet. Detta kunde man göra genom ett nytt utförande av smältledaren.
När vi utvecklade våra säkringar till ECO-säkringar utan kadmium och bly samtidigt som IEC-normen ändrades, döptes säkringarna om till att enbart heta gG. En säkring med beteckningen gG kan således ersätta säkringar med beteckningarna gL och gL-gG. Idag är gällande beteckning i IEC standarden gG.