D-säkringsskåp

D-säkringsskåpet har alternativa fasskensystem Ifö respektive DIN skensystem. Båda kan bestyckas med tre 3-fasgrupper och har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar. I skåpets nedre del finns en kombinerad jordnings- och nollskena åtta anslutningsklämmor. Plats finns för ytterligare klämmor.

Skåpets nedre del har vidare fyra kabelgenomföringar. Båda skåptyperna levereras med fästkonsol och fästskruvar för stolpmontage. Båda fasskensystemen har anslutningsklämmor för inkommande koppar- eller aluminiumkabel. Säkringssocklarna har överfallsklämmor för utgående kopparkabel alternativt aluminiumkabel beroende på valt utförande. Vid behov kan övergångsklämmor för aluminiumkabel monteras på säkringssockeln och pen-skenan. Ventilavledare kan monteras i skåpets nedre del.