Belysningsskåp

Utförande med färdigkopplad styrutrustning för t ex tändning och släckning av gatu- och vägbelysning samt motionsspår. Centralen kan styras från ett skymningsrelä eller från en annan central.

Skåpet finns med D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra kabelgenomföringar. I skåpets nedre del finns en kombinerad jordnings- och nollskena som är frånskiljningsbar. Skåpet levereras komplett med fästkonsol och fästskruvar for stolpmontage.