Ifö Electric besöker Höghult

Arkitekterna på Fabel Arkitektur har ett specifikt förhållningssätt när de utformar nya hus och bostäder. Med trä som huvudmaterial utvecklar de byggnader som omsorgsfullt bäddas in i omgivningen. Ifö Electric fick möjlighet att besöka huset ”Höghult” för en visning och pratstund med arkitekterna Catharina Dahl Palmér och Sofie Campanello.

– Vilken sorts byggnad är huset i Höghult och hur ser platsen ut?

Byggnaden ligger på toppen av en höjd med utsikt både långvida och över en intilliggande sjö. Huset är byggt för rekreation, för att kunna njuta och ta del av den unika platsen. Det finns bastu, sovrum och en öppen sal intill två uteplatser. Byggnaden består av en sluten del i liggtimmerteknik och en öppen del i stolpverksteknik. Båda delarna har konstruktioner som är byggda med träförbindningar, helt utan skruv och spik. 

– Vilken vision hade ni när ni ritade huset?

Vi ville göra ett tillägg på platsen som var lågmält och storslaget på samma gång och som hade ett samspel med den intilliggande naturen. Enkelhet och tydlighet har varit ledord under hela processen. 

– Berätta om valet av porslinsarmaturer till huset?

Huset är byggt med traditionella tekniker som vi har tolkat på ett nytt sätt. Alla tillägg och material i huset som inte var av trä ville vi skulle vara tydliga, ärliga och lättolkade. Armaturerna i Ohm-serien är på samma sätt som huset en nytolkning, i det fallet av den klassiska porslinsarmaturen, därför kändes de som en självklar komplettering och smyckning. En likhet mellan armaturerna och byggnaden är enkelheten och tydligheten.  Det är lätt att förstå hur både armaturen och byggnaden är sammansatt. Varje  beståndsdel går att byta ut, reparera och förändra.