FriaHe
rekommenderar "sverigesäkringen". Läs mer här!
EBR
Ifösajt 2019
högeffektsäkringar
Ifö Electric levererar ett av marknadens bredaste sortiment av högeffektsäkringar för 6/12 kV & 10/24 kV. Tillgängliga karakteristiker är både delområdes- och totalområdessäkringar.
 
Säkringarna är provade enligt IEC 60 282-1 och dimensionerna är enligt DIN43625. Säkringarna är för användning både inomhus och utomhus.
Delområdessäkringar "Sverigesäkringar"
Delområdessäkringar (Back-up) är avsedda som kortslutningsskydd.
Säkringarna är konstruerade för kort frånkopplingstid vid ljusbågsfel på
fördelningstransformatorns lågspänningssida. Säkringarna är strömbegränsande/
kortslutningsskydd, vilka ska lösa för alla strömmar mellan sin maximala brytström
Imax (I1) ner till Imin (I3).
 
• Säkringarna uppfyller kraven för ”Sverigesäkringar” enligt normen §17A.
• Slagstift, typ medium 80 N (Newton).
• Slagstiftet aktiveras antingen via avsmält smältledare eller via inbyggd temperaturgivare.
• Genom sina låga effektförluster lämpar de sig väl för användning i RMU ställverk, men vid högre belastning
av transformatorn är det ibland lämpligt att använda säkring med ett steg högre märkström.
• Tydlig märkning med tekniska data och E-nummer.
• Förstärkt märkning runt säkringskroppen av slagstiftets placering förenklar efterkontroll av montageriktning.
• Komplett och lagerlagt sortiment: 6/12 kV från 6A-160A samt 10/24 kV från 4A-125A.
• Säkringar för andra spänningsnivåer och märkströmmar på begäran.
• Säkringarna är bly och kadmiumfria.
 
Totalområdessäkringar
Totalområdessäkringar (General Purpose) är avsedda både som kortslutningsskydd och överlastskydd. Säkringarna bryter alla strömmar från max brytström Imax (I1) ner till minsta brytström som skapar en avsmältning inom 1h (I3@1h). Slagstiftet i dessa säkringar aktiveras vid avsmält smältledare samt att säkringarna är bly och kadmium fria.
EBR1
HH - SÄKRING DELOMRÅDE •
instagramlogo2
memberofarchitonicdesignarchitecture2
Foreningenhemljuslogocmyk2
pinterest2
SCABSve3
Vi värnar om din persoliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.
Läs mer...
Ifö Electric AB • Besöksadress: Fågel Fenix väg 12 • 295 31 Bromölla • Tel: +46 (0)456 265 00 • Fax: +46 (0)456 265 55 • Mail: info(@)ifoelectric.com • Order: order(@)ifoelectric.com • Postadress: Box 116 • 295 22 Bromölla. Sweden
LIInBug
rekommenderar "sverigesäkringen". Läs mer här!